cover

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН БҮС НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дэд дарга, худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтнүүд өнөөдөр Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгчийн газрын Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Өнөржаргал болон бусад мэргэжилтнүүдтэй уулзлаа. Уулзалтаар Азийн хөгжлийн банкны зээлээр Монгол Улсын Шадар с

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙГ ДАХИН ҮНЭЛНЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолын дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлэх, санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлыг 2018 онд зохион байгуулна. Энэ ажлыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь Сангийн яам, Гадаад хэргий

“ТӨЛӨВЛӨЛТ БА БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Өнөөдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан хаагчдад Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын  референт С.Нямбаяр “Төлөвлөлт ба бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нь” сэдэвт сургалт хийлээ. Уг сургалтаар Засгийн газры

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам” шинэчлэгдэн батлагдлаа

Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 14 өдрийн 363 тоот тушаалаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам” шинэчлэгдэн батлагдлаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон эн

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ОЛОН НИЙТИЙН ДЭД ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАГДЛАА

УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр“-т  яам, агентлаг, орон нутгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг байгуулан ажиллуулахаар тусгасан. Уг хөтөлбөрийг хэрэ

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОЛОН САЛБАРЫГ ХАМАРСАН ТЕХНИК ТУСЛАЛЦАА”-НЫ ТӨСӨЛД ҮНЭЛГЭЭ ӨГНӨ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар буюу хуучнаар Худалдан авах ажиллагааны газар 2013-2015 онд Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар “Олон салбарыг хамарсан техник туслалцаа”-ны төсөл хэрэгжсэн. Энэхүү төслийн хэрэгжилтийн үр дүнтэй танилцаж, үнэлгэээ өгөхөөр Дэлхийн банкны төлөөгчид ирж уулзлаа. Уулзалтад
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.