cover

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР НЬ ТООН ГАРЫН ҮСГИЙГ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД НЭВТРҮҮЛСЭН АНХДАГЧ БАЙГУУЛЛАГА БОЛЖ “БАТЛАМЖ” ГАРДАЖ АВЛАА

2017 оны 3 дугаар сар 17-ны өдөр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрыг Монгол Улсын үндэсний нийтийн түлхүүрийн тоон гарын үсгийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлсэн анхдагч байгууллагаар тодорхойлж Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын удирдлагын зүгээс “Батламж” гардууллаа. Тоон гарын үсгийг үйл

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР, ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРУУД 2016 ОНЫ ӨМЧИЙН ТАЙЛАНГАА ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2017 оны 3 дугаар сарын 13-14-ний өдрүүдэд Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар болон 21 аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрууд Орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2016 оны үндсэн хөрөнгийн хөдлөл, өөрчлөлтийн тайлан, захиргааны статистик  мэдээ, бусад судалгааны мэдээллийг жилийн эцсийн санхүүгийн

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 20 дугаар тэмдэглэлээр “Орон нутгийн өмчит компаниудад шалгалт хийх, дүнг танилцуулах” үүргийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт өгсний дагуу тус газрын даргын 2017 оны А/4 дүгээр тушаалаар “Ажлын хэсэг&rd

ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХААР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниуд өнгөрсөн хугацаанд алдагдалтай ажиллаж байсан асуудалд дүгнэлт хийж төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компанийн менежментийг сайжруулахын тулд шат дараатай арга хэмжээ авахыг УИХ-ын 69 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 41 дүгээр тэмдэглэлийн дагуу төрийн өмчит бол

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ “ОЛОН НИЙТИЙН ДЭД ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Улсын Их Хурлаас баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-т “Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “яам, агентлаг, орон нутагт Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд ажиллах авлигаас урьдчилан сэргийлэх ОЛОН НИЙТИЙН ХЯНАЛТЫН ДЭД ЗӨВЛӨЛ&r

“ТӨРИЙН ӨМЧИЙН МЕНЕЖМЕНТ БА НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА-2017” СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГ БОЛНО

     УИХ-ын 2016 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 69 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдааны 41 дүгээр тэмдэглэл, 2016 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуралдааны 48 дугаар тэмдэглэлэр өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу 2017 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдрүүдэд Улаанбаатар х
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2016.