cover

Компанийн засаглалын сургалт

2016-10-24 Бидний тухай 5614
№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Цахим хаяг Хаяг 1 Банк Санхүүгийн Академи Б.Ууганхүү 75754848 88227208 www.bfa.mn online

Мэндчилгээ

2016-01-15 Бидний тухай 21469
      Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын ашигт ажиллагаа, засаглал, өмч хувьчлалын бодлогыг тодорхой болгох, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ шатанд гаргах, тендер шалгару

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

2015-01-22 Бидний тухай 20767
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай зохион байгуулж, олон улсын жишигт хүргэх, бүх шатны төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад хэмнэлт, үр ашиг, ил тод, хариуцлагын зарчмуудыг баримтлан, ав

Захиргаа, Хууль зүйн хэлтэс

2015-01-22 Бидний тухай 17510
ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО: Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл, технологийн хөгжлийг хангах үндсэн үүрэг хүлээж, хууль то

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулах эрх бүхий төрийн бус байгууллагуудын мэдээлэл

2014-10-01 Бидний тухай 10063
№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Хаяг 1 Худалдан авах ажиллагааны боловсрол төв ТББ Э.Азжаргал 99102331 Сүхбаатар дүүрэг, СУИС-ын замын у

Сургалт сурталчилгаа, Олон нийттэй харилцах хэлтэс

2014-08-04 Бидний тухай 3034
Эрхэм зорилго Байгууллагын сургалт, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах ажлыг төлөвлөж, зохион байгуулах, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж дадлагажуулах Үндсэн чиг үүрэг Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах Худалдан авах ажиллагааны газар болон н
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.