cover

Мэндчилгээ

2013-11-28 Бидний тухай 1172
Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгуулагдсан Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Худалдан авах ажиллагааны газрыг байгуулагдсан цагаас өнөөдрийг хүртэл өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд төрийн худалдан авах ажиллагааг шударга, ил тод, шуурхай бөгөөд хариуцлагатай хамтран зохион байгуулсан нийт ажилтан албан

Бараа худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

2013-09-03 Бидний тухай 1672
Татвар төлөгчдийн хөрөнгийг үр ашигтай, хэмнэлттэй, ил тод, шударгаар зарцуулах, зарцуулалтыг харилцан тайлагнах, хариуцлагын зарчмыг сайжруулах асуудал нийгмийн амьдралын бүх хүрээг хамарч олон нийтийн зүгээс зүй ёсны хүсэлт, шаардлагатай тулгараад байгаа. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 6
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.