cover

Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт

# Овог нэр Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусгавар болох огноо
1 Б.Болдбаатар 2016/А3-2122 2016-11-08 2019-11-09
2 Б.Батхуяг 2016/А3-2123 2016-11-08 2019-11-09
3 Н.Энхбаатар 2016/А3-2124 2016-11-08 2019-11-09
4 Ж.Чулуунаа 2016/А3-2125 2016-11-08 2019-11-09
5 П.Шинэбаяр 2016/А3-2126 2016-11-08 2019-11-09
6 Х.Батбилэг 2016/А3-2127 2016-11-08 2019-11-09
7 Н.Батгэрэл 2016/А3-2128 2016-11-08 2019-11-09
8 Л.Нарантуяа 2016/А3-2129 2016-11-08 2019-11-09
9 О.Отгонбаяр 2016/А3-2130 2016-11-08 2019-11-09
10 Д.Гантөмөр 2016/А3-2131 2016-11-08 2019-11-09
11 Ч.Зоригтбаатар 2016/А3-2132 2016-11-08 2019-11-09
12 Х.Оргил-Эрдэнэ 2016/А3-2133 2016-11-08 2019-11-09
13 М.Мөнхбаатар 2016/А3-2118 2016-11-07 2019-11-08
14 Ц.Сэргэлэн 2016/А3-2119 2016-11-07 2019-11-08
15 А.Батхүрэл 2016/А3-2120 2016-11-07 2019-11-08
16 Ц.Тунгалагтамир 2016/А3-2121 2016-11-07 2019-11-08
17 Д.Батболд 2016/А3-2113 2016-11-04 2019-11-05
18 Б.Нансалмаа 2016/А3-2117 2016-11-04 2019-11-05
19 Б.Баярмаа 2016/А3-2116 2016-11-04 2019-11-05
20 С.Болдсайхан 2016/А3-2115 2016-11-04 2019-11-05
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.