cover

Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт

# Овог нэр Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусгавар болох огноо
1 Ш.Пүрэвсүрэн 2018/А3-1780 2018-04-04 2021-04-04
2 Б.Билгүүн 2018/А3-1771 2018-04-04 2021-04-04
3 Ц.Батдэлгэр 2018/А3-1773 2018-04-04 2021-04-04
4 Б.Баясгалан 2018/А3-1770 2018-04-04 2021-04-04
5 Л.Цэдэн-Иш 2018/А3-1776 2018-04-04 2021-04-04
6 Б.Хандмаа 2018/А3-1769 2018-04-04 2021-04-04
7 Т.Нямчимэг 2018/А3-1772 2018-04-04 2021-04-04
8 Г.Оюунчимэг 2018/А3-1774 2018-04-04 2021-04-04
9 Д.Ариунтуяа 2018/А3-1779 2018-04-04 2021-04-04
10 Р.Сэргэлэн 2018/А3-1778 2018-04-04 2021-04-04
11 И.Оюунчимэг 2018/А3-1777 2018-04-04 2021-04-04
12 О.Нархажид 2018/А3-1775 2018-04-04 2021-04-04
13 С.Сэргэлэн 2018/А3-1766 2018-04-03 2021-04-03
14 Б.Наранчимэг 2018/А3-1764 2018-04-03 2021-04-03
15 Ж.Орхон 2018/А3-1767 2018-04-03 2021-04-03
16 М.Эрдэнэбат 2018/А3-1765 2018-04-03 2021-04-03
17 Э.Мөнхдөл 2018/А3-1768 2018-04-03 2021-04-03
18 Б.Наранцэцэг 2018/А3-1763 2018-04-03 2021-04-03
19 Д.Даваадаш 2018/А3-1762 2018-04-03 2021-04-03
20 О.Бадамцоо 2018/А3-1752 2018-04-02 2021-04-02
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.