cover

Гэрчилгээний эзэмшигчийн нэр Б.Наранчимэг
Регистерийн дугаар ФМ****15**
Гэрчилгээний дугаар 2018/А3-1764
Олгосон огноо 2018-04-03
Дуусгавар болох огноо 2021-04-03
Регистерийн дугаарын эхний 4-н цифр болон сүүлийн 2 цифрийг хувь хүний нууцтай холбогдуулан (*)-оор тэмдэглэсэн болно. PDF Татах
2018/А3-1764
ФМ64111540

Б.Наранчимэг ТАНАА

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх
СУУРЬ МЭДЛЭГ ОЛГОХ
сургалтанд амжилттай оролцсон тул ГЭРЧИЛГЭЭ олгов.
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

2018 оны 04 сарын 03 өдөр
Хүчинтэй хугацаа: 3 жил
Улаанбаатар хот
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.