cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Aльянс Тек ХХК
Регистерийн дугаар 2664453
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011097132
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Шинээр баригдах орон сууцны 11,12,13-р хороолол руу дулааны шугам шинээр тавих, хуучин шугамыг өргөтгөх /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 1 - 2013-02-19 Шалгарсан
2 Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 8 - Сонгинохайрхан дүүргийн цахилгаан кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил. 2013-04-29 Шалгарсан
3 10 аймгийн төвийн инженерийн байгууламж шугам сүлжээг шинэчлэх, шинээр байгуулах /Архангай, Баянхонгор, Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, Дархан-Уул, Орхон/ Багц 4 - Өргөх насосны станц (Орхон) 2013-07-23 Шалгарсан
4 Дулааны станцын дулаан хангамжийн нэгдсэн системийг үл хамаарах схемд шилжүүлэх,үндсэн магистрал шугам сүлжээг шинэчлэх /Улаанбаатар, Багануур/ Багц 1 - 2013-03-06 Шалгараагүй
5 1в магистралийн Тк-1893-с Тк-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2*500 мм-ын шугамыг 2*700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/ Багц 1 - 2014-02-14 Тендерийн үр дүн гараагүй
6 Хөтөл хорооны 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 6/0.4 кВ-ын дэд станц, 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Дархан-Уул, Дархан сум, Хөтөл хороо/ Багц 1 - 2014-02-26 Шалгараагүй
7 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 3 - Байнга гэмтэл гарч байгаа 13 цэгт шугам сүлжээг шинэчлэх /Дархан-Уул/ 2014-03-07 Шалгарсан
8 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 4 - Хабитат, Мангирт чиглэлийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Дархан, Дархан/ 2014-03-07 Шалгараагүй
9 Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах насосны горимд шилжих /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ Багц 1 - 2014-04-04 Шалгарсан
10 1в магистралийн Тк-1893-с Тк-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2*500 мм-ын шугамыг 2*700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/ Багц 1 - 2014-06-12 Шалгараагүй
11 Хорооллын гадна шугам сүлжээний өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн/ Багц 1 - Багц 1 2016-03-30 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.