cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Комфорт импекс
Регистерийн дугаар 2611813
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011094111
Үйл ажиллагааны чиглэл Гадаад худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 ХААГ-т Тавилга, эд хогшил нийлүүлэх Багц 4 - Захиалгаар хийгдэх тавилга 2013-01-03 Шалгарсан
2 Дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ Багц 1 - 2013-03-06 Шалгараагүй
3 Дулааны станцын дулаан хангамжийн нэгдсэн системийг үл хамаарах схемд шилжүүлэх,үндсэн магистрал шугам сүлжээг шинэчлэх /Улаанбаатар, Багануур/ Багц 1 - 2013-03-06 Шалгараагүй
4 Францын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төслийн Монголын талын хөрөнгө /Орхон, Эрдэнэт/ Багц 1 - 2013-03-15 Шалгараагүй
5 Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг дахь "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн /500га талбай/-ийн дэд бүтцийн байгууламжид үерийн улмаас уичрсан хохирлыг арилгах, сэргээн засварлах ажил Багц 1 - 2013-07-22 Шалгарсан
6 Аймаг, орон нутгийн орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /21 аймаг, сумдуудад/ Багц 1 - Төв аймгийн 1000 айлын орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ 2013-08-08 Тендерийн үр дүн гараагүй
7 Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багахангай/ Багц 1 - 2013-08-14 Шалгараагүй
8 Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/ Багц 1 - 2014-01-20 Шалгарсан
9 Эмчилгээ оношлогооны хэмжих хэрэгслийг шалгах, тохируулах, баталгаажуулах лаборатори байгуулах (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг) Багц 1 - 2014-02-12 Шалгараагүй
10 960 суудал сургуулийн спорт заалын барилга, сургуулийн гаднах ариутгах татуурга, /Дундговь, Сайнцагаан сум/ Багц 1 - Багц 1 2015-05-19 Шалгараагүй
11 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар хороо, 77 дугаар цэцэрлэг/ Багц 1 - Багц 1 2015-07-24 Тендерийн үр дүн гараагүй
12 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/ Багц 1 - Багц 1 2015-10-27 Шалгараагүй
13 Хорооллын гадна шугам сүлжээний өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн/ Багц 1 - Багц 1 2016-03-30 Шалгараагүй
14 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад тавилга худалдан авах Багц 1 - Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад тавилга худалдан авах 2017-05-15 Шалгараагүй
15 Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Сүхбаатар, Түвшинширээ сум/ Багц 1 - Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Сүхбаатар, Түвшинширээ сум/ 2018-06-14 Шалгарсан
16 Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ Багц 1 - Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ 2019-03-14 Шалгараагүй
17 Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ Багц 1 - Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ 2019-05-30 Шалгараагүй
18 Спорт заалын барилга /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/ Багц 1 - XII.3.1.38 “Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/” 2019-03-07 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.