cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Хүрд ХХК
Регистерийн дугаар 2061783
Улсын бүртгэлийн дугаар 9010001054
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Дулааны станцын КВТС-10/150 зуух барих /Улаанбаатар, Налайх/ Багц 1 - 2013-03-12 Шалгарсан
2 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 1 - Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 3, 4, 6, 26 дугаар хорооны гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 2013-02-07 Шалгарсан
3 Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 1 - Чингэлтэй дүүргийн цахилгаан кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил-1. 2013-02-07 Шалгарсан
4 10 аймгийн төвийн инженерийн байгууламж шугам сүлжээг шинэчлэх, шинээр байгуулах /Архангай, Баянхонгор, Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, Дархан-Уул, Орхон/ Багц 3 - Зүүнбаян сумын төвлөрсөн зуухны шинэчлэлт (Дорноговь) 2013-07-23 Шалгарсан
5 Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй "Эрчим хүчний төслийн нэмэлт санхүүжилт" төслийн дотоодын эх үүсвэр Багц 1 - 2013-03-29 Шалгараагүй
6 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 6 - Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-1, ХААГ-2014/XXVI.1.22-6 2014-01-29 Шалгараагүй
7 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 7 - Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-2, ХААГ-2014/XXVI.1.22-7 2014-01-29 Шалгараагүй
8 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 8 - Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-3, ХААГ-2014/XXVI.1.22-8 2014-01-29 Шалгарсан
9 Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 6 - Баянгол дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-1 2014-02-14 Тендерийн үр дүн гараагүй
10 Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 7 - Баянгол дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-2 2014-02-14 Шалгараагүй
11 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 6 - 2 а хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Орхон,Эрдэнэт/ 2014-03-07 Шалгараагүй
12 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 7 - Булган аймгийн Булган сумын 6-р багийн Д хэсгийн амины орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажил 2014-05-12 Шалгараагүй
13 Багийн төвийн эрчим хүчний шугам /Увс, Давст сум, Хандгайт баг/ Багц 1 - Багийн төвийн эрчим хүчний шугам /Увс, Давст сум, Хандгайт баг/ 2018-03-21 Шалгараагүй
14 Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ Багц 1 - Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ 2019-03-14 Шалгараагүй
15 Хөв цөөрөм байгуулах /Увс, Хяргас сум/ Багц 1 - V.1.17 “Хөв, цөөрөм байгуулах /Увс, Хяргас сум/” 2019-03-21 Тендерийн үр дүн гараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.