cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Соён Дрийм ХХК
Регистерийн дугаар 5121787
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011086126
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 3 - Сүхбаатар дүүргийн цахилгаан кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил 2013-04-30 Шалгарсан
2 10 аймгийн төвийн инженерийн байгууламж шугам сүлжээг шинэчлэх, шинээр байгуулах /Архангай, Баянхонгор, Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, Дархан-Уул, Орхон/ Багц 2 - Сайншанд сумын дулааны шугамын өргөтгөл /Дорноговь/ 2013-07-23 Шалгараагүй
3 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 6 - Сүхбаатар, Чингэлтэй гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 2013-04-29 Шалгараагүй
4 Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 8 - Сонгинохайрхан дүүргийн цахилгаан кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил. 2013-04-29 Шалгараагүй
5 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 1 - Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 3, 4, 6, 26 дугаар хорооны гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 2013-02-07 Шалгараагүй
6 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 2 - Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 10, 12, 16, 20, 22, 24 дүгээр хорооны гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 2013-02-07 Шалгараагүй
7 Булганхангай хорооллыг дулаан, цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Архангай, Эрдэнбулган сум/ Багц 1 - 2014-04-09 Шалгарсан
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.