cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр “Агро трейд импекс” ХХК
Регистерийн дугаар 5048664
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011026108
Үйл ажиллагааны чиглэл Гадаад худалдаа, Худалдааны зуучлал, Газар тариалан
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж болон Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах Багц 3 - Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /20-25 морины хүчин чадалтай тракторт/ тендерийн Багц 3. Хүнсний ногоо хураагч /Ухагч/ худалдан авах 2013-03-01 Шалгарсан
2 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж болон Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах Багц 4 - Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /20-25 морины хүчин чадалтай тракторт/ Багц 4. Төмсний үрлүүр, төмс ухагч худалдан авах 2013-03-01 Шалгарсан
3 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж болон Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах Багц 5 - Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах 2013-03-01 Шалгарсан
4 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж болон Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах Багц 1 - Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /20-25 морины хүчин чадалтай тракторт/ тендерийн Багц 1. Хүнсний ногооны үрлүүр худалдан авах 2013-03-01 Шалгараагүй
5 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж болон Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах Багц 2 - Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /20-25 морины хүчин чадалтай тракторт/ тендерийнБагц 2. Роторт сийрүүлүүр худалдан авах 2013-03-01 Тендерийн үр дүн гараагүй
6 Малын тэжээлийн үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмж Багц 3 - Өвс хуйлж боох хаман боогч техник худалдан авах 2013-03-27 Шалгараагүй
7 Байгаль хамгаалагчийн мотоцикл 50 ширхэг Багц 1 - 2014-02-07 Шалгараагүй
8 Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх бодис нийлүүлэх Багц 2 - Багц 2: Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажилд хэрэглэх Bacillus thuringiensis var kurstakio омгийн ЛЕПИДОЦИД болон түүнтэй дүйцэхүйц бэлдмэл худалдан авах ОХШӨТ-2013-2 2015-03-04 Шалгарсан
9 Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх бодис нийлүүлэх Багц 3 - Багц 3: Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажилд хэрэглэх ЭМАМЕКТИН БЕНЗОАТ 0,5% болон түүнтэй дүйцэхүйц бэлдмэл худалдан авах ОХШӨТ-2014-3 2015-03-04 Шалгарсан
10 Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Багц 1 Барилгын бетон арматур, засал чимэглэлийн тоног төхөөрөмж 2015-03-25 Шалгараагүй
11 Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 2 - Багц 2: Барилгын гагнуурын мэргэжлийн тоног төхөөрөмж 2015-03-25 Шалгараагүй
12 Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 4 - Багц 4: Автомашины засварчны болон оёдлын мэргэжлийн тоног төхөөрөмж 2015-03-25 Шалгараагүй
13 Тарьц, суулгац ургуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 1 - Багц 1. Ойжуулалтын ажилд хэрэглэх бортоготой тарьцны нүх ухагч өрөм худалдан авах 2015-04-10 Шалгараагүй
14 Тарьц, суулгац ургуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 2 - Багц 2. Ойжуулалтын ажилд хэрэглэх"Бортоготой тарьц тарих зориулалттай дугуй хагас хэлбэрийн богино хүрз" худалдан авах 2015-04-10 Шалгараагүй
15 Тарьц, суулгац ургуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 3 - Багц 3. Ойжуулалтын ажилд хэрэглэх "Өвөөлжин жоотуу" худалдан авах 2015-04-10 Шалгараагүй
16 Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Багц 1 Барилгын бетон арматур, засал чимэглэлийн тоног төхөөрөмж 2015-07-17 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.