cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр “Пи Пи Пи Эм Жи Эл” ХХК
Регистерийн дугаар 5408245
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011235074
Үйл ажиллагааны чиглэл Гадаад худалдаа, Оёдлын үйлдвэрлэл, худалдаа, Мал аж ахуй эрхлэх
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж болон Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах Багц 2 - Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /20-25 морины хүчин чадалтай тракторт/ тендерийнБагц 2. Роторт сийрүүлүүр худалдан авах 2013-03-01 Шалгараагүй
2 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж болон Хүнсний ногооны үрслэг суулгах зориулалттай машин худалдан авах Багц 4 - Төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн зориулалттай бага оврын техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /20-25 морины хүчин чадалтай тракторт/ Багц 4. Төмсний үрлүүр, төмс ухагч худалдан авах 2013-03-01 Шалгараагүй
3 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Дотооддоо үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 6 - Дотооддоо үйлдвэрлэсэн ХАА-н техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах тендерийн Багц 1. Төмсний сийрүүлүүр худалдан авах 2013-08-21 Тендерийн үр дүн гараагүй
4 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Дотооддоо үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 7 - Дотооддоо үйлдвэрлэсэн ХАА-н техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах тендерийн Багц 2. Хүнсний ногооны үрлүүр, ухагч худалдан авах 2013-08-21 Тендерийн үр дүн гараагүй
5 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Дотооддоо үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 11 - Дотооддоо үйлдвэрлэсэн ХАА-н техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах тендерийн Багц 5. Ургамал хамгааллын тоног төхөөрөмж /Төмс ялган дугаарлах машин/ худалдаж авах 2013-08-21 Тендерийн үр дүн гараагүй
6 Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн дотуур байранд гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 1 - Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн дотуур байранд гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авах 2017-05-01 Шалгарсан
7 Малчдын хүүхдийн гэр цэцэрлэгээр дамжуулан сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамруулах арга хэмжээ Багц 4 - Зөөлөн эдлэл, хивс 2017-05-15 Тендерийн үр дүн гараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.