cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр “Усны барилга” ХХК
Регистерийн дугаар 2544954
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011015002
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Услалтын системийг сэргээн засварлах, шинээр барих /Зураг төсөв нь хийгдсэн усалгаатай тариалан эрхлэх боломжтой бүс нутагт/ Багц 8 - “Төв аймгийн Борнуур сумын ЗДТГ-ын өмчлөлийн Борнуур услалтын системийн 2 дугаар ээлжийн 2 дугаар хэсгийн засвар” 2013-05-03 Шалгарсан
2 Төрийн болон орон нутгийн өмчлөлийн тариалангийн талбайн услалтын системийг сэргээн засварлах, шинээр барих, ус хуримтлуулах сан бүхий боомтын барилга /Тариалангийн бүс нутагт/ Багц 7 - Төв аймгийн Борнуур сумын ЗДТГ-ын өмчлөлийн Борнуурын услалтын системийн 3-р ээлж. 2014-03-07 Шалгарсан
3 Хот суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа /Өвөрхангай, Гучин-Ус сум/ Багц 1 - Багц 1 2016-02-01 Шалгарсан
4 Ганга нуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах /Сүхбаатар/ Багц 1 - “ГАНГА НУУРЫН БОХИРДОЛТ, ШИРГЭЛТЭЭС ХАМГААЛАХ, УРСЦЫГ САЙЖРУУЛАХ /СҮХБААТАР/” 2019-03-21 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.