cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Түмдэлгэрэх ХХК
Регистерийн дугаар 2829827
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011107130
Үйл ажиллагааны чиглэл Аьто замын байгууламж, засвар барилга угсралт, 0.4-35 кв-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Мянгадын гүүрээс Сархайран чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийг боловсруулж авто замыг ажил эхлүүлэх /Ховд/ Багц 1 - 2013-04-19 Шалгарсан
2 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 3 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “Эмнэлгийн зуухны гадна дулаан”, “1-р сургуулийн зуухны гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-04-25 Шалгарсан
3 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 2 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “72 айлын уурын зуухны гадна дулаан”, “3-р сургуулийн зуухны гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-02-06 Шалгараагүй
4 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 2 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “72 айлын уурын зуухны гадна дулаан”, “3-р сургуулийн зуухны гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-04-26 Шалгараагүй
5 Мянгадын гүүрээс Сархайран чиглэлд барих 20 км хатуу хучилттай авто замын зураг төслийг боловсруулж авто замыг ажил эхлүүлэх /Ховд/ Багц 1 - 2013-01-30 Шалгараагүй
6 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугамын шинэчлэл /Хөвсгөл, Мөрөн/ Багц 3 - Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын “Эмнэлгийн зуухны гадна дулаан”, “1-р сургуулийн зуухны гадна дулаан” хангамжийн барилга угсралтын ажил. 2013-04-25 Шалгараагүй
7 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5 км /Ховд, Жаргалант сум/ Багц 1 - 2014-05-28 Шалгарсан
8 Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/ Багц 1 - Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/ 2019-03-06 Шалгарсан
9 Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ Багц 1 - Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ 2019-03-14 Шалгараагүй
10 Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ Багц 1 - Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Солонго хороолол/ 2019-05-30 Шалгарсан
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.