cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Мон энерги консалт ХХК
Регистерийн дугаар 2790017
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011055010
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Аймгийн төвд шинээр барих дулааны станц, дулааны шугамын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах /Говь-Алтай/ Багц 1 - 2013-02-08 Шалгарсан
2 Монгол орны нөхцөлд тохирсон нарны дулааны цахилгаан станц барих судалгаа хийх Багц 1 - 2013-02-27 Шалгарсан
3 ДЦС-2-ын цахилгаан тоноглолын шинэчлэл /Улаанбаатар/ Багц 1 - 2013-04-29 Шалгараагүй
4 Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 8 - Сонгинохайрхан дүүргийн цахилгаан кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил. 2013-04-29 Шалгараагүй
5 Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 10 - Баянгол дүүргийн цахилгаан кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил-2. 2013-04-29 Шалгараагүй
6 Байдлаг дэд станцыг 35/10кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ Багц 1 - 2014-04-03 Тендерийн үр дүн гараагүй
7 Булганхангай хорооллыг дулаан, цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Архангай, Эрдэнбулган сум/ Багц 1 - 2014-04-09 Шалгараагүй
8 Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 100 ор /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/ Багц 1 - 2014-04-15 Шалгараагүй
9 Байдлаг дэд станцыг 35/10кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ Багц 1 - 2014-08-14 Тендерийн үр дүн гараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.