cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Улаанбаатар элекромонтаж ХХК
Регистерийн дугаар 5322626
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011200144
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 3 - Сонгинохайрхан дүүргийн 24, 25 дугаар хорооны гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 2013-02-07 Шалгараагүй
2 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 12 - Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-1, ХААГ-2014/XXVI.1.22-12 2014-03-05 Шалгараагүй
3 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 14 - Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-3, ХААГ-2014/XXVI.1.22-14 2014-03-05 Шалгараагүй
4 Умард дэд станцаас кабель шугам татаж 6 дугаар бичил хороололд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж барих /Улаанбаатар/ Багц 1 - 2014-03-07 Шалгараагүй
5 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Сумын төвийн цахилгаан хангамжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Увс, Өлгий сум/"-ын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил Багц 1 - Багц 1 2016-02-05 Шалгараагүй
6 Буянт-Ухаа-1 орон сууцны хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна цахилгаан хамгамжийн 2*1000 кВА чадалтай ХТП 2 иж бүрдэл, 7км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил Багц 1 - Багц 1 2016-03-22 Шалгараагүй
7 Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Багц 2 - Өлгий сумын 10,12,13-р багуудыг 0,4 кВ, 6 кВ ЦДАШ, дэд станц барих, айл өрхийн тоолуур суурилуулах, 2016-04-22 Шалгарсан
8 Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Багц 4 - Баян-Өлгий аймгийн төвийн 500 айлын орон сууцны хэрэглэгчдын тоолуурын смарт тоолуур, удирдлагын 6ш багажны хамт шинэчлэх, Өлгий сумын АТП-19, АТП-9 дэд станцаас хэрэглэгч 420 айл өрхийг смарт тоолуураар шинэчлэх, Бугат сумын 0,4 кВ-ын ЦДАШ-ыг СИП болгон 225 айл өрхийг тоолуурын хамт шинэчлэх 2016-04-22 Тендерийн үр дүн гараагүй
9 Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Багц 4 - Баян-Өлгий аймгийн төвийн 500 айлын орон сууцны хэрэглэгчдын тоолуурын смарт тоолуур, удирдлагын 6ш багажны хамт шинэчлэх, Өлгий сумын АТП-19, АТП-9 дэд станцаас хэрэглэгч 420 айл өрхийг смарт тоолуураар шинэчлэх, Бугат сумын 0,4 кВ-ын ЦДАШ-ыг СИП болгон 225 айл өрхийг тоолуурын хамт шинэчлэх 2016-10-26 Шалгараагүй
10 Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Багц 4 - Баян-Өлгий аймгийн төвийн 500 айлын орон сууцны хэрэглэгчдын тоолуурын смарт тоолуур, удирдлагын 6ш багажны хамт шинэчлэх, Өлгий сумын АТП-19, АТП-9 дэд станцаас хэрэглэгч 420 айл өрхийг смарт тоолуураар шинэчлэх, Бугат сумын 0,4 кВ-ын ЦДАШ-ыг СИП болгон 225 айл өрхийг тоолуурын хамт шинэчлэх 2016-11-14 Тендерийн үр дүн гараагүй
11 Тогос уул хэсгийн 250 айлын гэр хорооллын гадна цахилгаан хангамж /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ Багц 1 - XVI.1.22 “Тогос уул хэсгийн 250 айлын гэр хорооллын гадна цахилгаан хангамж /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ 2019-03-07 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.