cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Түрүү гарав ХХК
Регистерийн дугаар 2592916
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011050112
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Баянхонгор, Баянцагаан/ Багц 1 - 2013-05-24 Шалгараагүй
2 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 9 - Төв аймгийн Баянчандмань сумын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 2013-02-07 Шалгараагүй
3 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 8 - Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-3, ХААГ-2014/XXVI.1.22-8 2014-01-29 Шалгараагүй
4 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 9 - Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-4, ХААГ-2014/XXVI.1.22-9 2014-01-29 Шалгараагүй
5 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг, Хабитат хороолол/ Багц 1 - IX.1.1.150. Цэцэрлэгийн барилга (100 ортой), (Дархан уул, Дархан сум, 15 дугаар баг, Хабитат хороолол) 2015-05-15 Шалгараагүй
6 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант сум/ Багц 1 - Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант сум/ 2018-05-31 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.