cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Чайна гео инженеринг корпораци
Регистерийн дугаар 1011111
Улсын бүртгэлийн дугаар
Үйл ажиллагааны чиглэл Орон сууцны барилга угсралтын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч, Авто замын барилга угсралтын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч , бусад
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.