cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Нью эрхэм ХХК
Регистерийн дугаар 5438551
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011264122
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 8 - Төв аймгийн Батсүмбэр сумын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 2013-02-07 Шалгараагүй
2 Өвс, тэжээлийн нөөцийг хадгалах агуулах /Аймаг дундын отрын бүс нутаг/ Багц 3 - Увс аймгийн Ачит нуурын отрын бүс /Ховд сумын Ачит багийн төвд/ 2014-04-02 Шалгарсан
3 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Увс, Цагаанхайрхан сум, Хунт, Хулж баг/ Багц 1 - 2014-05-05 Шалгарсан
4 Улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаадын байр /Зэд Хантай Бүтээлийн нуруу ДЦГ, Их газрын чулуу ДЦГ, Ханхөхий Хяргас нуурын УТХГ, Улаантайга УТХГ-ын 4 захиргааны конторын барилга/ Багц 1 - Зэд Хантай Бүтээлийн нуруу ДЦГ-ын захиргааны конторын барилга 2014-04-25 Шалгарсан
5 Улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаадын байр /Зэд Хантай Бүтээлийн нуруу ДЦГ, Их газрын чулуу ДЦГ, Ханхөхий Хяргас нуурын УТХГ, Улаантайга УТХГ-ын 4 захиргааны конторын барилга/ Багц 2 - Их газрын чулуу ДЦГ-ын захиргааны конторын барилга 2014-04-25 Шалгараагүй
6 Улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаадын байр /Зэд Хантай Бүтээлийн нуруу ДЦГ, Их газрын чулуу ДЦГ, Ханхөхий Хяргас нуурын УТХГ, Улаантайга УТХГ-ын 4 захиргааны конторын барилга/ Багц 3 - Ханхөхий Хяргас нуурын УТХГ-ын захиргааны конторын барилга 2014-04-25 Шалгараагүй
7 Улз, Ерөө голын сав газрын захиргаадын байр /Дорнод, Сэлэнгэ/ Багц 2 - Ерөө голын сав газрын захиргааны байр /Сэлэнгэ/ 2014-06-19 Шалгараагүй
8 Цахилгаан хангамжийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 кВ-ын хүчдэл 100 кВА-ын хүчин чадалтай агаарын дэд станц /Баянхонгор, Галуут сум, Мандал баг/ Багц 1 - Багц 1 2015-05-15 Шалгараагүй
9 Цэцэрлэгийн барилгын давхрын өргөтгөл, нийт 6 цэцэрлэг /Улаанбаатар/ Багц 4 - “Сонгинохайрхан дүүргийн 16 дугаар хороо 113 дугаар цэцэрлэг” ХААГ-2015/IX.1.1.138-4 2015-08-07 Шалгараагүй
10 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Сумын төвийн цахилгаан хангамжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Увс, Өлгий сум/"-ын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил Багц 1 - Багц 1 2016-02-05 Шалгараагүй
11 Сумын төвийн 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл /Увс, Тариалан сум/ Багц 1 - Сумын төвийн 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл /Увс, Тариалан сум/ 2018-02-28 Шалгараагүй
12 Сургуулийн хөл бөмбөгийн талбай /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 8 дугаар хороо/ Багц 1 - Сургуулийн хөл бөмбөгийн талбай /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 8 дугаар хороо/ 2018-03-01 Шалгараагүй
13 Багийн төвийн эрчим хүчний шугам /Увс, Давст сум, Хандгайт баг/ Багц 1 - Багийн төвийн эрчим хүчний шугам /Увс, Давст сум, Хандгайт баг/ 2018-03-21 Шалгарсан
14 Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 10 ор /Дундговь, Хулд сум/ Багц 1 - Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 10 ор /Дундговь, Хулд сум/ 2019-02-04 Шалгараагүй
15 Сургуулийн спорт заалын өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ Багц 1 - XII.1.1.279 “Сургуулийн спорт заалын өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/” 2019-05-27 Шалгараагүй
16 Бага сургуулийн барилга /Төв, Бүрэн сум/ Багц 1 - XII.1.1.169 “Бага сургуулийн барилга /Төв, Бүрэн сум/” 2019-07-09 Шалгараагүй
17 Спорт заалын барилга /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/ Багц 1 - XII.3.1.38 “Спорт заалны барилга /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/” 2019-03-07 Шалгараагүй
18 Цэцэрлэгийн барилга 150 ор, /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц 1 - “Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Хонгор сум /” 2019-08-16 Шалгараагүй
19 Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 120 суудал /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум/ Багц 1 - Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 120 суудал /Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум/ 2019-08-21 Шалгарсан
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.