cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Эрчмийн улаач ХХК
Регистерийн дугаар 2093146
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011031096
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 9 - Төв аймгийн Баянчандмань сумын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 2013-02-07 Шалгараагүй
2 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 10 - Зуунмод хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 2013-02-07 Шалгараагүй
3 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 12 - Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-1, ХААГ-2014/XXVI.1.22-12 2014-03-05 Шалгарсан
4 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 14 - Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-3, ХААГ-2014/XXVI.1.22-14 2014-03-05 Шалгарсан
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.