cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Идэр тэс ХХК
Регистерийн дугаар 2781514
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011137038
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 10 - Зуунмод хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил. 2013-02-07 Шалгарсан
2 Улаанбаатар хотын 87 км цахилгааны кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 8 - Сонгинохайрхан дүүргийн цахилгаан кабель шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил. 2013-04-29 Шалгараагүй
3 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 5 - Налайх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж, ХААГ-2014/XXVI.1.22-5 2014-01-29 Шалгараагүй
4 Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 3 - Хан-Уул дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-3 2014-02-14 Шалгараагүй
5 Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/ Багц 4 - Хан-Уул дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-4 2014-02-14 Шалгараагүй
6 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 12 - Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-1, ХААГ-2014/XXVI.1.22-12 2014-03-05 Шалгараагүй
7 Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/ Багц 14 - Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-3, ХААГ-2014/XXVI.1.22-14 2014-03-05 Шалгараагүй
8 Айраг-Даланжаргалан 35 кВ-ын 25.2 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Дорноговь/ Багц 1 - 2014-03-21 Шалгараагүй
9 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Орон сууцны хороолол" төсөл/Монгол талын хөрөнгө/ Багц 3 - Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд баригдах бохир усны 21-р коллекторын трасс, хамгаалалтын зурваст орсон 0.4 кВ, 10кВ-ын цахилгааны агаарын шугам, кабель, тулгуурыг зөөж шилжүүлэх ажлын зураг төсөл боловсруулах, зөөж шилжүүлэх угсралтын ажил, Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд баригдах гадна инженерийн шугам сүлжээний трасс, хамгаалалтын зурваст байрласан цахилгааны агаарын шугам, кабель, тулгуурыг зөөж шилжүүлэх ажлын зураг төсөл боловсруулах, зөөж шилжүүлэх угсралтын ажил, 2014-05-16 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.