cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Монос фарм трейд ХХК
Регистерийн дугаар 2670712
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011022059
Үйл ажиллагааны чиглэл Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх, импортлох
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 3 - Эх нярайн тоног төхөөрөмж 2013-02-01 Шалгарсан
2 Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 4 - Лабораторийн тоног төхөөрөмж 2013-02-01 Шалгарсан
3 Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 5 - Мэс заслын тоног төхөөрөмж 2013-02-01 Шалгарсан
4 Нэгдсэн эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 7 - Гематологийн анализаторын багц 2013-02-01 Шалгарсан
5 Нэгдсэн эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 4 - Суурин дижитал рентген аппарат 2013-05-29 Шалгарсан
6 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 1 - Компьютер томографи 2013-07-10 Шалгарсан
7 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 9 - Ангиографи 2013-07-10 Шалгарсан
8 Нялхасын клиник сувилал /Улаанбаатар, Баянгол/ Багц 1 - Нярайн яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ, сэхээн амьдруулах тоног төхөөрөмж 2013-03-18 Тендерийн үр дүн гараагүй
9 Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 6 - Цогцос хадгалах хөргөгч 2013-02-01 Тендерийн үр дүн гараагүй
10 Нэгдсэн эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 3 - Чих хамар хоолойн үзлэгийн систем 2013-02-01 Шалгараагүй
11 Нэгдсэн эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 6 - Биохимийн анализаторын багц 2013-02-01 Шалгараагүй
12 Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан/ Багц 2 - Лабораторын тусламж, үйлчилгээнд тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл 2013-06-21 Шалгараагүй
13 Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ Багц 1 - Эмчилгээний тоног төхөөрөмж 2013-06-21 Шалгараагүй
14 Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ Багц 2 - Лабораторын тоног төхөөрөмж 2013-06-21 Шалгараагүй
15 Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ Багц 5 - Ариутгал, лабораторын тоног төхөөрөмж 2013-06-21 Шалгараагүй
16 Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ Багц 6 - Физик эмчилгээний аппарат 2013-06-21 Шалгараагүй
17 Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ Багц 7 - Эрчимт эмчилгээ, сургалтын тоног төхөөрөмж 2013-06-21 Шалгараагүй
18 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 3 - Суурин дижитал ЭХО аппарат 2013-07-10 Шалгараагүй
19 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 4 - Тархины доплерографи 2013-07-10 Тендерийн үр дүн гараагүй
20 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 6 - Лабораторийн тоног төхөөрөмж 2013-07-10 Шалгараагүй
21 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 7 - Рентген зургийн тоног төхөөрөмж 2013-07-10 Шалгараагүй
22 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 8 - Эх, нярайн тоног төхөөрөмж 2013-07-10 Шалгараагүй
23 Сум дундын эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 2 - Багц 2: Өвчтөний монитор 2013-09-06 Шалгараагүй
24 Сум дундын эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 3 - Багц 3: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат 2013-09-06 Шалгараагүй
25 Сум дундын эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 5 - Багц 5: Дефибрилятор 2013-09-06 Шалгараагүй
26 Сум дундын эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 6 - Багц 6: Отсос, Пульсоксиметр 2013-09-06 Шалгараагүй
27 Анхан шатны эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 1 - Багц 1: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат /12 сувагтай/ 2013-09-06 Шалгараагүй
28 Анхан шатны эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 2 - Багц 2: Дефибрилятор 2013-09-06 Шалгараагүй
29 Анхан шатны эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 5 - Багц 5: Пульсоксиметр 2013-09-06 Шалгараагүй
30 Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан/ Багц 2 - Лабораторын тусламж, үйлчилгээнд тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл 2013-10-23 Шалгарсан
31 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж /Дорнод, Хэрлэн сум/ Багц 2 - Гематологийн анализатор, Биохимийн бүрэн автомат анализатор 2014-01-20 Шалгараагүй
32 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн шим тэжээл, хор судлал, биотехнологийн үндэсний үйлдвэрлэл (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг) Багц 2 - Хор судлалын лабораторийн тоног төхөөрөмж 2014-01-22 Шалгараагүй
33 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн шим тэжээл, хор судлал, биотехнологийн үндэсний үйлдвэрлэл (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг) Багц 4 - Жижиг амьтаны бивар 2014-01-22 Шалгараагүй
34 Аймгуудын сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Цусны даралтын аппарат 2015-03-18 Шалгараагүй
35 Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл /Улаанбаатар/ Багц 1 - Улсын II төв эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2015-03-25 Шалгараагүй
36 Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл /Улаанбаатар/ Багц 2 - Төв эмнэлгийн ор хэрэгсэл 2015-03-25 Шалгарсан
37 Аймгуудын Зооноз өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах ухааны төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Зооноз өвчин судлалын төвийн тоног төхөөрөмж 2015-04-20 Шалгараагүй
38 Аймгуудын Зооноз өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах ухааны төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 2 - Уламжлалт анагаах ухааны тоног төхөөрөмж 2015-04-20 Шалгараагүй
39 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Багц 1 - Нярайн тоног төхөөрөмж 2015-04-24 Шалгараагүй
40 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Багц 2 - Мэс заслын тоног төхөөрөмж 2015-04-24 Шалгараагүй
41 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Багц 3 - Оношилгооны тоног төхөөрөмж 2015-04-24 Шалгараагүй
42 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Багц 4 - Лабораторийн тоног төхөөрөмж 2015-04-24 Шалгараагүй
43 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ Багц 1 - Мэс заслын тоног төхөөрөмж 2015-04-29 Шалгараагүй
44 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ Багц 3 - Лабораторийн тоног төхөөрөмж 2015-04-29 Шалгараагүй
45 Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Өвчтөний ор, шүүгээний хамт 2015-04-29 Шалгараагүй
46 Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/ Багц 2 - Мэс заслын ор 2015-04-29 Шалгараагүй
47 Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Төрөх ор 2015-04-29 Шалгараагүй
48 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Багц 3. Мэс заслын болон бусад тоног төхөөрөмж 2015-03-13 Шалгараагүй
49 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Багц 3. Мэс заслын болон бусад тоног төхөөрөмж 2015-07-01 Шалгараагүй
50 Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/ Багц 2 - Мэс заслын ор 2015-07-31 Шалгарсан
51 Харьяа 9 эрүүл мэндийн байгууллагад нийтлэг хэрэгцээтэй байгаа зарим нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Багц 2 - Тарилгын шингэн хоёр 2015-11-20 Шалгараагүй
52 Харьяа 9 эрүүл мэндийн байгууллагад нийтлэг хэрэгцээтэй байгаа зарим нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Багц 4 - Антибиотик нэг 2015-11-20 Шалгараагүй
53 Харьяа 9 эрүүл мэндийн байгууллагад нийтлэг хэрэгцээтэй байгаа зарим нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Багц 5 - Антибиотик хоёр 2015-11-20 Шалгарсан
54 Харьяа 9 эрүүл мэндийн байгууллагад нийтлэг хэрэгцээтэй байгаа зарим нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Багц 6 - Эм 2015-11-20 Шалгараагүй
55 Харьяа 9 эрүүл мэндийн байгууллагад нийтлэг хэрэгцээтэй байгаа зарим нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Багц 7 - Өвчин намдаах эм 2015-11-20 Шалгараагүй
56 Харьяа 9 эрүүл мэндийн байгууллагад нийтлэг хэрэгцээтэй байгаа зарим нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Багц 8 - Нэг удаагийн хэрэгслүүд-систем 2015-11-20 Шалгараагүй
57 Харьяа 9 эрүүл мэндийн байгууллагад нийтлэг хэрэгцээтэй байгаа зарим нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Багц 9 - Нэг удаагийн хэрэгслүүд-бээлий 2015-11-20 Шалгараагүй
58 Харьяа 9 эрүүл мэндийн байгууллагад нийтлэг хэрэгцээтэй байгаа зарим нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Багц 10 - Нэг удаагийн тариур 1 2015-11-20 Шалгараагүй
59 Харьяа 9 эрүүл мэндийн байгууллагад нийтлэг хэрэгцээтэй байгаа зарим нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Багц 11 - Нэг удаагийн тариур 2 2015-11-20 Шалгараагүй
60 Харьяа 9 эрүүл мэндийн байгууллагад нийтлэг хэрэгцээтэй байгаа зарим нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Багц 12 - Нэг удаагийн зүү 2015-11-20 Шалгараагүй
61 Хавдар судлалын үндэсний төвийн СТ томографын аппарат /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ Багц 1 - Багц 1 2016-03-25 Шалгараагүй
62 Хүүхдийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /21 аймаг/ Багц 4 - Аймгуудын эрүүл мэндийн байгууллагын хүүхдийн тасгийн тоног төхөөрөмж 2016-04-22 Тендерийн үр дүн гараагүй
63 Хүүхдийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /21 аймаг/ Багц 6 - Аймгуудын эрүүл мэндийн байгууллагын хүүхдийн тасгийн тоног төхөөрөмж 2016-04-22 Тендерийн үр дүн гараагүй
64 Хүүхдийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /21 аймаг/ Багц 1 - Дорнод аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасгийн тоног төхөөрөмж 2016-10-24 Тендерийн үр дүн гараагүй
65 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Рентген тоног төхөөрөмж 2017-02-15 Тендерийн үр дүн гараагүй
66 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 2 - Үйл оношийн тоног төхөөрөмж 2017-02-15 Тендерийн үр дүн гараагүй
67 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Эхо оношлогооны тоног төхөөрөмж 2017-02-15 Тендерийн үр дүн гараагүй
68 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 5 - Мэс заслын тоног төхөөрөмж 2017-02-15 Тендерийн үр дүн гараагүй
69 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц-2, Багц-4 Багц 2 - Үйл оношийн тоног төхөөрөмж 2017-05-01 Шалгараагүй
70 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц-2, Багц-4 Багц 4 - Дурангийн мэс заслын тоног төхөөрөмж 2017-05-01 Шалгараагүй
71 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2018-08-03 Шалгараагүй
72 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2018-10-19 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.