cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Ондилт ХХК
Регистерийн дугаар 2685701
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011107127
Үйл ажиллагааны чиглэл Гадаад худалдаа, барилгын материалын худалдаа, Аялал жуулчлал
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Дотооддоо үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 9 - Дотооддоо үйлдвэрлэсэн ХАА-н техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах тендерийн Багц 4. Төмс, хүнсний ногооны техник тоног төхөөрөмж худалдан авах 2013-05-31 Шалгарсан
2 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Дотооддоо үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 8 - Дотооддоо үйлдвэрлэсэн ХАА-н техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах тендерийн Багц 3. Хадуур, тармуур худалдан авах 2013-05-31 Шалгараагүй
3 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Дотооддоо үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 6 - Дотооддоо үйлдвэрлэсэн ХАА-н техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах тендерийн Багц 1. Төмсний сийрүүлүүр худалдан авах 2013-08-21 Тендерийн үр дүн гараагүй
4 Төмс, хүнсний ногоо, тариалангийн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Дотооддоо үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 11 - Дотооддоо үйлдвэрлэсэн ХАА-н техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах тендерийн Багц 5. Ургамал хамгааллын тоног төхөөрөмж /Төмс ялган дугаарлах машин/ худалдаж авах 2013-08-21 Тендерийн үр дүн гараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.