cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр "Монстрой Эра" ХХК
Регистерийн дугаар 2799502
Улсын бүртгэлийн дугаар 0211001039
Үйл ажиллагааны чиглэл Барилга угсралт
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ Багц 1 - Багц 1 2015-03-13 Шалгараагүй
2 Дотуур байрын барилга /Баян-Өлгий Цэнгэл сум/ Багц 1 - Дотуур байрын барилга / Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ 2019-03-18 Шалгараагүй
3 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ Багц 1 - Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 2019-06-14 Шалгарсан
4 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ Багц 1 - “Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум /” 2019-05-08 Шалгараагүй
5 Бага сургуулийн барилга, 360 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, Тыва бага сургууль/ Багц 1 - “Бага сургуулийн барилга, 360 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, Тыва бага сургууль/” 2019-11-06 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.