cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр “Мехатроник” ХХК
Регистерийн дугаар 5029384
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011037061
Үйл ажиллагааны чиглэл Тоног худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Багц 3: Барилгын сантехникийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмж 2015-03-25 Шалгараагүй
2 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Багц 3. Мэс заслын болон бусад тоног төхөөрөмж 2015-03-13 Шалгараагүй
3 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Рентген тоног төхөөрөмж 2017-02-15 Тендерийн үр дүн гараагүй
4 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Эхо оношлогооны тоног төхөөрөмж 2017-02-15 Тендерийн үр дүн гараагүй
5 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 5 - Мэс заслын тоног төхөөрөмж 2017-02-15 Тендерийн үр дүн гараагүй
6 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 6 - Ариутгалын тоног төхөөрөмж 2017-02-15 Тендерийн үр дүн гараагүй
7 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 7 - Лабораторийн тоног төхөөрөмж 2017-02-15 Тендерийн үр дүн гараагүй
8 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Рентген тоног төхөөрөмж 2017-06-05 Шалгараагүй
9 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Эхо оношлогооны тоног төхөөрөмж 2017-06-05 Шалгараагүй
10 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 7 - Лабораторийн тоног төхөөрөмж 2017-06-05 Шалгараагүй
11 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 5 - Мэс заслын тоног төхөөрөмж 2017-06-05 Шалгараагүй
12 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 6 - Ариутгалын тоног төхөөрөмж 2017-06-05 Шалгараагүй
13 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2018-05-02 Шалгараагүй
14 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2018-05-02 Шалгараагүй
15 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2018-08-03 Шалгараагүй
16 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ 2018-10-19 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.