cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр "Машин мехнизм" ХХК
Регистерийн дугаар 2655853
Улсын бүртгэлийн дугаар 9010001048
Үйл ажиллагааны чиглэл Барилга угсралт
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 960 суудал сургуулийн спорт заалын барилга, сургуулийн гаднах ариутгах татуурга, /Дундговь, Сайнцагаан сум/ Багц 1 - Багц 1 2015-05-19 Шалгараагүй
2 Цэцэрлэгийн барилгын давхрын өргөтгөл, нийт 6 цэцэрлэг /Улаанбаатар/ Багц 3 - “Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо 67 дугаар цэцэрлэг” ХААГ-2015/IX.1.1.138-3 2015-08-07 Шалгарсан
3 Цэцэрлэгийн барилгын давхрын өргөтгөл, нийт 6 цэцэрлэг /Улаанбаатар/ Багц 6 - “Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо 160 дугаар цэцэрлэг” ХААГ-2015/IX.1.1.138-6 2015-08-07 Шалгарсан
4 Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Сэлэнгэ, Баянгол сум/ Багц 1 - Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Сэлэнгэ, Баянгол сум/ 2019-05-13 Шалгарсан
5 Дотуур байрын барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Сант сум/ Багц 1 - Дотуур байрын барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Сант сум/ 2019-03-25 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.