cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Түүх соёл ХХК
Регистерийн дугаар 2085488
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011008146
Үйл ажиллагааны чиглэл Түүх дурсгалын зүйл сэргээн засварлах
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Зуугийн сүмийг сэргээн засварлах ажил /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 1 - Зуугийн сүмийг сэргээн засварлах ажил /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ 2017-05-17 Шалгараагүй
2 "Диваажингийн сүмийн хиймэл уул, орчны тохижилтын ажил" төсөл хэмжээний арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер Багц 1 - "Диваажингийн сүмийн хиймэл уул, орчны тохижилтын ажил" төсөл хэмжээний арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2017-06-21 Шалгараагүй
3 "Диваажингийн сүмийн хиймэл уул, орчны тохижилтын ажил" төсөл хэмжээний арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер Багц 1 - "Диваажингийн сүмийн хиймэл уул, орчны тохижилтын ажил" төсөл хэмжээний арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2017-09-20 Шалгараагүй
4 Дотуур байрын барилга /Баян-Өлгий Цэнгэл сум/ Багц 1 - Дотуур байрын барилга / Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ 2019-03-18 Шалгараагүй
5 Бага сургуулийн барилга /Төв, Бүрэн сум/ Багц 1 - XII.1.1.169 “Бага сургуулийн барилга /Төв, Бүрэн сум/” 2019-07-09 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.