cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр аминхүү констракшн
Регистерийн дугаар 5574226
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011338106
Үйл ажиллагааны чиглэл барилгын засвар, засал чимэглэл, гадаад худалдаа, барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ, барилгын материалын худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Соёлын төвийн барилгын их засвар /Өмнөговь, Цогтцэций сум/ Багц 1 - Соёлын төвийн барилгын их засвар /Өмнөговь, Цогтцэций сум/ 2018-03-21 Шалгараагүй
2 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 75 ор /Сүхбаатар, Уулбаян сум/ Багц 1 - Сургуулийн дотуур байрын барилга, 75 ор /Сүхбаатар, Уулбаян сум/ 2018-08-10 Шалгараагүй
3 Бага сургуулийн барилга /Төв, Бүрэн сум/ Багц 1 - XII.1.1.169 “Бага сургуулийн барилга /Төв, Бүрэн сум/” 2019-07-09 Шалгарсан
4 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Төв, Эрдэнэ сум/ Багц 1 - Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Төв, Эрдэнэ сум/ 2019-04-29 Шалгараагүй
5 Цэцэрлэгийн барилга 150 ор, /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц 1 - “Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Хонгор сум /” 2019-04-12 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.