cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Баганат орд ХХК
Регистерийн дугаар 4064119
Улсын бүртгэлийн дугаар 1611002024
Үйл ажиллагааны чиглэл барилга угсралт, гадаад худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Ховд, Чандмань сум/ Багц 1 - Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Ховд, Чандмань сум/ 2018-05-31 Шалгараагүй
2 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвүүдийн ариутгалын тасаг /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвүүдийн ариутгалын тасаг /улсын хэмжээнд/ 2018-10-11 Шалгарсан
3 Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант сум/ Багц 1 - Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант сум/ 2018-08-20 Шалгараагүй
4 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ахмад настан, хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ Багц 1 - XVII.1.27 “Ахмад настан, хүүхдийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/” 2019-07-24 Шалгараагүй
5 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Багц 1 - Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2019-05-23 Шалгараагүй
6 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Багц 1 - Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2019-04-17 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.