cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Ганбүрд
Регистерийн дугаар 5235197
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011157005
Үйл ажиллагааны чиглэл Барилга
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Ховд, Дарви сум/ Багц 1 - Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Ховд, Дарви сум/ 2019-04-11 Шалгараагүй
2 Сургуулийн спорт заалын өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ Багц 1 - XII.1.1.279 “Сургуулийн спорт заалын өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/” 2019-05-27 Шалгараагүй
3 Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хэнтий, Дадал сум/ Багц 1 - XII.1.1.191 “Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хэнтий, Дадал сум/” 2019-05-29 Шалгарсан
4 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Цээл сум/ Багц 1 - Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Цээл сум/ 2019-05-01 Шалгараагүй
5 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 2 дугаар хороо/ Багц 1 - Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 2 дугаар хороо/ 2019-04-26 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.