cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Мөнххарш
Регистерийн дугаар 2682575
Улсын бүртгэлийн дугаар 0
Үйл ажиллагааны чиглэл барилга угсралт
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Бага сургуулийн барилга /Төв, Бүрэн сум/ Багц 1 - XII.1.1.169 “Бага сургуулийн барилга /Төв, Бүрэн сум/” 2019-07-09 Шалгараагүй
2 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 15 - XII.5.1.1.5. Сургуулийн спорт заалын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар сургууль/ 2019-05-08 Шалгараагүй
3 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 17 - XII.5.1.1.7. Сургуулийн барилгын дээвэр засвар /Төв, Лүн сум/ 2019-05-08 Шалгараагүй
4 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 23 - XII.5.1.2.2. Монголын үндэсний музейн дээвэр засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2019-05-08 Шалгараагүй
5 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 26 - XII.5.1.1.23. Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Төв, Зуунмод сум, Унагалдайн андууд цэцэрлэг/ 2019-05-08 Шалгараагүй
6 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 8 - XII.5.1.3.2.Спортын төв ордоны гимнастикийн төв заалны дээвэр, их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2019-04-17 Шалгараагүй
7 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 11 - XII.5.1.1.4. 12 дугаар дунд сургуулийн дээвэр, их засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/ 2019-04-17 Шалгараагүй
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.