cover

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар


Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 230 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр Физик Технологийн Хүрээлэнгийн үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй Соната-2 автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

  1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга:

1994 онд БНСУ-д үйлдвэрлэгдсэн, 2001 оноос Монгол улсад ашиглагдсан 650,000 км нийт гүйлттэй, Соната-2 маркийн УБР 68-04 улсын дугаартай суудлын автомашиныг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдана.

  1. Дуудлага худалдааны ерөнхий мэдээлэл

 д/д

Дуудлага худалдаа болох хугацаа

2017 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 10.00 цагт

1

Дуудлага худалдаа болох газар

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын

107 тоот өрөөнд болно.

 

2

 

Худалдах доод үнэ

Худалдах доод үнэ: 600,000 (зургаан зуун мянган) төгрөг

Дуудлага худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ

Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 150,000 (нэг зуун тавин мянган) төгрөг

3

Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл

Худалдан авагч

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014

© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.