cover

2017-03-20 Зар мэдээ 1851

2017-03-06 Зар мэдээ 1935

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар

2017-02-06 Зар мэдээ 2004
Засгийн газрын 2014 оны 232 дугаар тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 02 дугаар тогтоолоор “Архангай АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат компанийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй “Замчин” зочид буудал (зорчигчийн байр)-ын барилга, өрөмдмөл худаг, уурын зуух, дулаан бохирын шугамын байгу

Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар

2016-12-05 Зар мэдээ 1711
НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР             Засгийн газрын 2014 оны 232 дугаар тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолоор “Архангай АЗЗА” төрийн өмчит хувьцаат компанийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй “Замчин&r

0000-00-00 Зар мэдээ 1510
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.