cover

2019-01-14 Transperancy 1335

2018-04-12 Transperancy 3934

2018-04-12 Transperancy 4287

2018-04-03 Transperancy 4371

2018-02-07 Transperancy 3245

Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт

2017-02-01 Transperancy 7172
Худалдан авах ажиллагааны газрын “Нэг цэг”-ийн үйлчилгээний мэргэжилтнүүд аж ахуй нэгж, иргэдийг дарааллын системээр хүлээн авч доорх үйлчилгээг үзүүлнэ. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл хүргэх Хууль эрх зүйн зөвлөлгөө хүргэх PKI Хувийн нууцлалын код олгох Цахим системийн сургалт зохион
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.