cover

2019-01-14 Transperancy 1531

2018-04-12 Transperancy 4650

2018-04-12 Transperancy 5024

2018-04-03 Transperancy 5284

2018-02-07 Transperancy 3441

Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт

2017-02-01 Transperancy 8047
Худалдан авах ажиллагааны газрын “Нэг цэг”-ийн үйлчилгээний мэргэжилтнүүд аж ахуй нэгж, иргэдийг дарааллын системээр хүлээн авч доорх үйлчилгээг үзүүлнэ. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл хүргэх Хууль эрх зүйн зөвлөлгөө хүргэх PKI Хувийн нууцлалын код олгох Цахим системийн сургалт зохион
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.