cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр “Шимт газар” ХХК
Регистерийн дугаар 5071445
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011017083
Үйл ажиллагааны чиглэл
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Буянт голын услалтын систем /Ховд/ Багц 1 - 2013-03-05 Шалгараагүй
2 Төрийн болон орон нутгийн өмчлөлийн тариалангийн талбайн услалтын системийг сэргээн засварлах, шинээр барих, ус хуримтлуулах сан бүхий боомтын барилга /Тариалангийн бүс нутагт/ Багц 7 - Төв аймгийн Борнуур сумын ЗДТГ-ын өмчлөлийн Борнуурын услалтын системийн 3-р ээлж. 2014-03-07 Шалгараагүй
3 Төрийн болон орон нутгийн өмчлөлийн тариалангийн талбайн услалтын системийг сэргээн засварлах, шинээр барих, ус хуримтлуулах сан бүхий боомтын барилга /Тариалангийн бүс нутагт/ Багц 6 - Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын ЗДТГ-ын өмчлөлийн “Цагаан гол” услалтын системийн засвар. 2014-03-07 Шалгарсан
4 Ганга нуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах /Сүхбаатар/ Багц 1 - “ГАНГА НУУРЫН БОХИРДОЛТ, ШИРГЭЛТЭЭС ХАМГААЛАХ, УРСЦЫГ САЙЖРУУЛАХ /СҮХБААТАР/” 2019-05-31 Шалгарсан
5 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Хөхморьт сум/ Багц 1 - XII.1.1.218 “Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Хөхморьт сум/ 2019-05-27 Шалгараагүй
6 Музейн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ Багц 1 - Музейн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2019-09-04 Шалгараагүй
7 Музейн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ Багц 1 - Музейн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2019-06-14 Шалгараагүй
8 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/ Багц 1 - Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/ 2019-10-22 Шалгараагүй
9 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/ Багц 1 - Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/ 2019-12-03 Шалгарсан
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.