cover

Ажил хэрэгч тушаалууд - 2020 он

# Ажил хэрэгч тушаалууд - 2020 он Нэмэгдсэн
1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-06
2 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2020-01-08
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-22
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-30
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-31
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-02-04
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-02-05
8 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2020-02-11
9 Шуурхай штаб байгуулах тухай 2020-02-21
10 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2020-03-06
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-10
12 Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2020-03-10
13 Шуурхай арга хэмжээ авах тухай 2020-03-11
14 Ажлын хэсэг томилох тухай 2020-03-16
15 Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай 2020-03-16
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-18
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-18
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-18
19 Шинэ коронавируст халдварын эрсдлээс сэргийлэх зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 2020-03-23
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-25
21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-01
22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-01
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-06
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-08
25 Шуурхай арга хэмжээ авах тухай 2020-04-13
26 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2020-04-27
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-07
28 Шуурхай арга хэмжээ авах тухай 2020-05-07
29 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2020-05-07
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-11
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-11
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-12
33 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2020-05-12
34 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-18
35 Архивын баримтын тухай 2020-05-19
36 Хүүхдийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2020-05-21
37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-21
38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-27
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.