cover

Bayan-Ulgii

# Bayan-Ulgii Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 Баян-Өлгий аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
3 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
4 Баян-Өлгий аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж- Эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
6 Bayan-Ulgii province Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-26
7 Bayan-Ulgii province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-14
8 Баян-Өлгий аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны 3 улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
9 Баян-Өлгий аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
10 2018-01-31
11 Баян-Өлгий аймгийн ОНӨГ-ын 2018 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.