cover

Dornogovi

# Dornogovi Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 Дорноговь аймгийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
3 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
4 Дорноговь аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
6 Dorno-govi province Procurement Office 2014 products, and services procurement reports 2015-01-22
7 Dorno-govi province Procurement Office 2015 products, and services procurement plan 2015-01-22
8 Dornogovi province Procurement Office 2016 products, and services procurement plan 2016-01-15
9 Дорноговь аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
10 Дорноговь аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
11 Report of the procurement 2018-01-18
12 Plan of the procurement 2018-01-22
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.