cover

Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, худалдах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа орон нутаг дахь салбар нэгжийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.