cover

Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шинжлэх ухааны академийн Олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө )

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.