cover

Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, хөрөнгийн дансны залруулга хийх зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө )

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.