cover

Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө )

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.