cover

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж- Эхний хагас жилийн гүйцэтгэл

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.