cover

Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх (Эрүүл мэндийн яамны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.