cover

Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.