cover

Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.