cover

Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгө)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.