cover

Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Архангай аймаг дахь МСҮТ-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй хөрөнгийг хавсралтад заасан байгууллагуудад)

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.