cover

”Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.