cover

“ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ”-ИЙН I үе шат /2011-2013 он/-НД хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.