cover

Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай.

Татах
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.